Terapiområder

Diabetes hos kat

Kat sover

Diabetes rammer omkring én ud af 200 katte. Oftest er der tale om type 2-diabetes. Det skyldes en nedsat insulinvirkning kombineret med en nedgang i de insulinproducerende celler i kroppen. Insulinmanglen betyder at kroppens celler ikke længere kan omdanne glukose til energi.

I mange tilfælde betyder en diabetes-diagnose, at katten skal behandles resten af livet med insulin og med passende ændringer i livsstil og foder.

Hvilke er symptomerne på diabetes:

  • Øget tørst
  • Øget vandladning
  • Øget fødeindtagelse
  • Vægttab
  • Letargi / sløvhed
  • Svækkelse

Symptomerne på diabetes er relativt uspecifikke, og kan skyldes andre sygdomme, f.eks. kronisk nyresygdom eller hyperthyroidisme.

Hvis diabetes ikke behandles, kan der opstå alvorlige metaboliske forstyrrelser (diabetisk ketoacidose). Disse forstyrrelser kan medføre koma eller død.

Relateret indhold
Video / webinar

The difficult feline diabetic, how to approach these conundrums in general practice

Se Dr. Yaiza Forcada tale om udredning af de komplicerede katte med diabetes. 

Video / webinar

Feline acromegaly: How to diagnose it, and what are the current management options

Se Dr. Yaiza Forcada tale om akromegali hos katte og hvilke behandlingsmuligheder, der findes.

Video / webinar

Home monitoring of the diabetic cat – how to bring diabetes monitoring in to the 21st century

Se Dr. Yaiza Forcada tale om monitorering i hjemmet af katte med diabetes. Hun gennemgår blandt andet, hvordan samarbejdet med katteejeren tilpasses den enkelte ejers mulighed for overvågning.

HJÆLP?