Nyheder
Nyhed

Nyt produkt til hest fra Boehringer Ingelheim Animal Health!

Nu introducerer vi verdens første registrerede stamcelleprodukt!

Nyhed

Snart er det DEN tid igen!

Du har vel ikke glemt at vaccinere kalvene mod hoste?

Nyhed

Godt nyt til hunde med demodicose og sarcoptes-skab

Demodicose kan være vanskelig at diagnosticere, men det behøver behandlingen ikke at være...

Nyhed

Ny Vetportal til dyrlæger og veterinærsygeplejersker

Vetportal-dyrene

Nu lancerer vi en helt ny Vetportal til dig som dyrlæge eller veterinærsygeplejerske. Vetportalen indeholder al nødvendig information som du har brug for i hverdagen...

Nyhed

Kan järnbrist vid avvänjningen ge mer avvänjningsdiarre?

I ett samarbete mellan Kanada, Norge, Danmark och USA undersöktes om järnbrist vid avvänjningen gav grisarna sämre möjlighet att bekämpa avvänjningsdiarré.

Nyhed

Afslutning på Juniorkursus 2018

Juniorkursus GRIS 2018 er netop afsluttet 19 engagerede kursister fra Danmark og Sverige deltog i det 5 dage lange program på Silkeborg Vandrehjem.  På kurset har de hørt om livet som svinepraktiserende dyrlæge.

Nyhed

Effekten av tracheobronkial-svabbar och andra diagnostiska undersökningar på den endokrina stressen hos grisar

Studien syftade till att utvärdera stress hos grisar vid provtagning med tracheobronkial-svabbar (TBS) i jämförelse med nässvabb (NS) eller att bara bremsa (B). Man mätte kortisol i blod och saliv samt katekolaminer i blod före och efter ...

Nyhed

Hemoglobinkoncentrationer i relation till reproduktionsstadie och ålder hos suggor

Suggors järnbehov och hemoglobinvärde är vanligen ignorerat inom grisproduktionen.

Nyhed

Evaluation of drinking behavior of nursery piglets

Det finns vaccin som ges via dricksvattensystemet.  Men vid vissa tillfällen är vattensystemet inte lämpligt för administrering av vaccin. I dessa fall kan användandet av fodertråget vara ett alternativ.

Nyhed

Examination of ilea collected at slaughter for diagnosing porcine proliferative enteritis (PPE)

PPE orsakas av Lawsonia intracellularis (LI). Ofta utvecklas sjukdomen subkliniskt, vilket gör det svårt att säkerställa att LI är orsaken till dåliga produktionsresultat.