Frontline Combo Vet

Frontline Combo Vet

Fipronil, (S)-methopren Insekticid og acaricid opløsning til hund, kat og ilder

Om produktet

Frontline Combo er en insekticid og acaricid opløsning til brug på huden, indeholdende en kombination af to aktive stoffer med hhv. adulticide (fipronil) og ovicide samt larvicide egenskaber ((S)-methopren).

Frontline Combo findes i to styrker: 

 • Opløsning, spot-on Fipronil 100 mg og (S)-methopren 90 mg/ml til hund
 • Opløsning, spot-on Fipronil 100 mg og (S)-methopren 120 mg/ml til kat og ilder

Link til produktresume Frontline Combo Hund

Link til produktresume Frontline Combo Kat

MedicinTilDyr Produkt resumé
Senest opdateret: 21. nov 2018

Pakningsstørrelser

Pakninger med 3 eller 6 stk pipetter til:

 • Kat
 • Hund 2-20 kg
 • Hund 10-20 kg
 • Hund 20-40 kg
 • Hund 40-60 kg
 • Hund >40 kg

Indikationer

Til behandling mod loppeangreb alene eller angreb af både lopper og flåter hos hund, kat og ilder samt angreb af bidende lus hos hund og kat. 

 • Behandling af loppeangreb. Insekticid virkning over for nye angreb af voksne lopper varer i 8 uger hos hund og 4 uger hos kat og ilder.
 • Forebyggelse af loppernes formering ved hæmning af udvikling af æg (ovicid virkning) samt larver og pupper (larvicid virkning) fra æg lagt af voksne lopper. Denne effekt vedvarer i op til 8 uger efter behandling for hund og 6 uger for kat.
 • Behandling af flåtangreb. Acaricid virkning over for flåter varer i op til 4 uger hos hund og ilder samt 2 uger hos kat. Produktet kan indgå i behandling af loppebetinget allergisk dermatitis.
 • Behandling af angreb af bidende lus hos hund og kat.

Dosering

Udvortes brug - på huden.
Frontline gives hver 4. uge. 

Kat:
1 pipette à 0,5 ml.

Hos kat giver en enkelt behandling beskyttelse mod lopper i op til 5 uger.

Hund:
1 pipette à 0,67 ml op til 10 kg. lgvgt.
1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 kg. lgvgt.
1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg. lgvgt.
1 pipette à 4,02 ml fra 40-60 kg. lgvgt.
2 pipetter à 2,68 ml fra 60–80 kg legemsvægt.

Hos hund giver en enkelt behandling beskyttelse mod lopper i op til 2 måneder og mod flåter i op til 4 uger.

Brugsvejledning

 • Toppen af pipetten knækkes langs den perforerede linie.
 • Pelsen på ryggen mellem skulderbladene skilles, således at huden bliver synlig.
 • Toppen af pipetten anbringes på den synlige hud og pipettens indhold tømmes ud på huden ved at trykke adskillige gange på pipetten.
 • Det bør undgås, at pelsen bliver meget våd, da dette vil gøre den fedtet på behandlingsstedet. Skulle dette imidlertid ske, vil det forsvinde indenfor 24 timer efter applikationen.

Tilbageholdelsestid

Ingen karenstid.

Cave

 • Må ikke anvendes til hunde og katte under 8 uger. Se udførlig brugsanvisning på pakken.
 • Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Derfor bør kontakt med mund, hud og øjne undgås. 
 • Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med præparatet. 
 • Undgå at få pipettens indhold på fingrene. Hvis dette sker, bør hænderne vaskes med sæbe og vand. 
 • Hvis præparatet ved et uheld kommer i øjnene, skal der skylles omhyggeligt med rent vand. 
 • Vask hænderne efter brug. 
 • Undgå at ryge, drikke eller spise under behandlingen. 
 • Hunde bør ikke svømme i vandløb i 2 dage efter behandlingen.

Køb af produktet

Køb Frontline Combo Vet. hos din grossist.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor kan man finde lopper på sin hund to dage efter behandlingen med Frontline?

Det er ikke usædvanligt, at man finder lopper på sit dyr længe efter behandlingen. Det kan vare op til et døgn, inden loppen på et dyr, der er behandlet med Frontline, dør. Da dyret hele tiden udsættes for nye lopper i forskellige stadier, kan det vare flere måneder, før alle lopperne er udryddet. Det er meget vigtigt at være tålmodig og ikke stoppe behandlingen, før alle lopperne er væk.

Må jeg bade min kat efter behandlingen?

Dyret bør ikke bades i 48 timer før og efter behandling med Frontline. Behandlingen har vist sig at være effektiv, selvom hunden eller katten vaskes op til tre gange i løbet af behandlingsperioden, men vasker man dyret oftere, forkortes effekten af Frontline.

Må hunden komme ud i regnvejr efter en behandling?

Hvis det regner, efter at du har behandlet din hund eller kat med Frontline, anbefales det at holde dyret inde mindst 1-2 timer efter behandlingen, til påføringsområdet er tørt, og midlet er absorberet af huden.

Skal man bruge handsker, når man behandler med Frontline?

Det er kun nødvendigt at bruge handsker ved behandling med Frontline Vet Spray. Ellers er det nok at vaske hænderne grundigt efter påføringen. Derimod bør børn ikke klappe eller kramme dyret kort efter behandlingen. Når påføringsområdet er tørt, kan dyret behandles, som man plejer. Derfor er det bedst at påføre Frontline om aftenen, så midlet kan tørre i løbet af natten.

Hvorfor kan jeg finde flåter på min kat, selvom jeg har behandlet den med Frontline?

Frontline har dokumenteret god effekt mod flåter, og i op til 95 % af tilfældene dør flåterne inden for 48 timer. Men hvis man undersøger dyret for flåter hver dag, kan man af og til finde nogle, som stadig lever. Årsagen er formentlig, at de ikke har været udsat for det aktive stof fipronil i tilstrækkelig lang tid eller i tilstrækkelig høj dosis til at dø af det.

Hvad skal man gøre med flåterne, når de er løsnet fra katten?

Hvis man finder flåter i dyrets pels, er det altid bedst at fjerne dem, selvom dyret allerede er behandlet mod flåter. Fjern flåten med en pincet, og skyl den ud i toilettet.

Kan man behandle oftere end hver 4. uge?

Der er ikke foretaget nogen undersøgelser af, hvad der sker, hvis man behandler med Frontline oftere end hver 4. uge. Hvis du vil behandle oftere, bør du først tale med dyrlægen.

Kan man bruge Frontline på andre dyr end hunde og katte?

Frontline er specielt udviklet til hunde og katte og bør derfor kun bruges på dem. NB! Frontline må ikke bruges på kaniner.

Jeg er gravid. Må jeg behandle min hund eller kat med Frontline?

Der er ingen kendte, helbredsrelaterede risici forbundet med at påføre Frontline under graviditet. Det er dog normalt at undgå direkte kontakt med alle kemikalier under graviditet, og derfor foreslår vi, at du hverken administrerer produkterne selv eller håndterer hunden eller katten, før pelsen/huden er helt tør. Hvis du, mens du er gravid, er den eneste, der kan påføre Frontline på din hund eller kat, foreslår vi, at du bruger handsker og vasker hænderne med vand og sæbe bagefter.

Hvor længe skal jeg vente med at håndtere min hund eller kat, efter at jeg har påført Frontline?

Behandlede dyr bør ikke håndteres, før påføringsstedet/pelsen er tør. Det gælder også for børn, som ikke bør lege med behandlede dyr, før påføringsstedet/pelsen er tør. Det anbefales derfor at behandle dyret tidligt om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør ikke sove sammen med deres ejer, særligt ikke børn.

Hvis jeg får en flåt, kan jeg så bruge behandlingen på mig selv?

Nej! Frontline er kun godkendt til brug på hunde og katte. Hvis du finder en flåt på dig selv og er bekymret, skal du kontakte din læge for at få råd.

Jeg har allergi. Kan jeg bruge behandlingen på min hund eller kat?

Mennesker med kendt overfølsomhed over for insektbekæmpelsesmidler eller alkohol bør undgå kontakt med produktet.