Nyheder

Effekten av tracheobronkial-svabbar och andra diagnostiska undersökningar på den endokrina stressen hos grisar
Artikel

Effekten av tracheobronkial-svabbar och andra diagnostiska undersökningar på den endokrina stressen hos grisar

Studien syftade till att utvärdera stress hos grisar vid provtagning med tracheobronkial-svabbar (TBS) i jämförelse med nässvabb (NS) eller att bara bremsa (B). Man mätte kortisol i blod och saliv samt katekolaminer i blod före och efter ...

27. sep 2018
Hemoglobinkoncentrationer i relation till reproduktionsstadie och ålder hos suggor
Artikel

Hemoglobinkoncentrationer i relation till reproduktionsstadie och ålder hos suggor

Suggors järnbehov och hemoglobinvärde är vanligen ignorerat inom grisproduktionen.

17. sep 2018
Evaluation of drinking behavior of nursery piglets
Artikel

Evaluation of drinking behavior of nursery piglets

Det finns vaccin som ges via dricksvattensystemet.  Men vid vissa tillfällen är vattensystemet inte lämpligt för administrering av vaccin. I dessa fall kan användandet av fodertråget vara ett alternativ.

04. sep 2018
Examination of ilea collected at slaughter for diagnosing porcine proliferative enteritis (PPE)
Artikel

Examination of ilea collected at slaughter for diagnosing porcine proliferative enteritis (PPE)

PPE orsakas av Lawsonia intracellularis (LI). Ofta utvecklas sjukdomen subkliniskt, vilket gör det svårt att säkerställa att LI är orsaken till dåliga produktionsresultat.

27. aug 2018
Kan ornelugt reduceres ved vaccination mod Lawsonia intracellularis?
Artikel

Kan ornelugt reduceres ved vaccination mod Lawsonia intracellularis?

På IPVS 2018 præsenteredes en japansk case report af Ishikawa et al. En integreret japansk besætning på 500 søer oplevede problemer med blodig diarré og pludselige dødsfald ved  store slagtesvin tydende på proliferativ haemorrhagisk enteropathi (PHE).

14. aug 2018
Afrikansk Svinepest – En opdatering!
Artikel

Afrikansk Svinepest – En opdatering!

I slutningen af maj 2018 afholdt DTU et informationsmøde om den aktuelle situation med Afrikansk Svinepest (ASF), der nærmer sig Danmark fra Østeuropa.

06. aug 2018