Bovikalc® Dry

Bovikalc® Dry

Calciumchlorid, calciumsulfat, ammoniumchlorid Bolus til kvæg

Bovikalc® Dry er et tilskud af calcium og mildt forsurende (anioniske) salte på bolusform. Bovikalc® Dry anvendes til malkekøer ved eller umiddelbart før afgoldning for at nedsætte mælkeproduktionen og dermed lette afgoldningsproceduren. 

Efter oral indgift opløses bolus i vommen inden for 30 minutter, og de anioniske salte frigives og absorberes, hvilket påvirker koens syre-base-balance. Mindskning af mælkeproduktionen formodes at ske ved, at der induceres en svag og forbigående metabolisk acidose hos dyret. En enkelt indgift af 2 boli ved goldning er påvist at kunne reducere mælkeproduktionen. Nedsat mælkeproduktion mindsker trykket i yveret og øger liggetiden hos køer.

MedicinTilDyr
Senest opdateret: 17. okt 2018

Pakningsstørrelser

48 x 1 bolus

Indikationer

Kan anvendes som hjælp til at reducere mælkeproduktionen hos malkekøer ved goldning.

Dosering

Giv 2 boli ved sidste malkning eller 8-12 timer før sidste malkning.

Cave

  • Der må ikke indgives flere end 4 boli pr. 24 timer.
  • Beskadigede boli må ikke anvendes
  • Opbevares ved max. 30°C. Boli bør opbevares i plastrørene til umiddelbart før anvendelse, da de er følsomme over for luftfugtighed.
  • Hvis bolusen går i stykker eller mister fedtlaget, skal den kasseres.